Česky English Deutsch Slovenský Magyar
Home   O společnosti   Dodavatelé   Certifikace   Média   Reference   Zaměstnání   Kontakty

O společnosti

Skupina IBG má své kořeny v roce 1993, kdy fyzická osoba Aleš Zázvorka zahájila podnikání na bázi zastoupení výrobce průmyslových baterií BAE Berlin.
V prvopočátku se začínalo s prodejem baterií pro manipulační techniku, a to především koncovým zákazníkům, protože nutnou podmínkou pro prvododávky výrobcům a dovozcům byla, nám tehdy ještě chybějící, servisní síť a reference. Na druhou stranu bylo jasné, že v době kdy se budou měnit celé flotily zastaralé manipulační techniky za nové, bude možnost a schopnost dodávek pro prvoosazení naprosto zásadní. Proto se začalo intenzivně budovat plnohodnotné servisní zázemí, portfolio zákaznických služeb a s ohledem na flexibilitu a rychlost dodávek i skladová základna s vlastní montáží. Díky tomu se v roce 1996 podařilo zrealizovat první prvoosazení, což významně akcelerovalo další firemní růst a rozvoj. Spolu s rozšiřováním počtu klientů se stupňovaly i jejich požadavky na technické a provozní vlastnosti produktů, což začal být problém, protože tehdejší hlavní a jediný dodavatel BAE disponoval sice prvotřídní kvalitou výrobků, ale pouze omezeným sortimentem, kterým nebylo možné dostát všem přáním a požadavkům klientů.

Kvůli nutnosti rozšíření produktové základny byla v roce 1998 dohodnuta spolupráce s jedním z nejvýznamnějších amerických výrobců baterií firmou GNB. Dalším důsledkem rozšiřujícího se portfolia především nadnárodních zákazníků bylo založení pobočky na Slovensku, s cílem poskytnutí komplexní péče klientům nejen na bázi produktů a služeb, ale i teritorií. Tato pobočka zvládla, díky v tu dobu již vytvořenému a odzkoušenému know-how, svůj start a růst již o poznání rychleji a efektivněji, než původní, mateřská firma. Velkou výhodou byly i již poměrně bohaté vlastní reference a zkušenosti. V následujících obdobích se i nadále držela původní růstová strategie tj. získávání nových klientů, segmentů trhu, mj. se vstoupilo do oblasti staničních baterií, začaly se dodávat kompletní sety baterií spolu s nabíječi, zkvalitňovaly se služby a funkce všech firemních procesů. Dalším zásadním zlomem ve vývoji firmy se stal rok 2002. Prvním impulzem k těmto změnám se stala fúze našeho dodavatele GNB s koncernem Exide, čímž ze dvou významných společností vznikl koncern Exide Technologies, svojí velikostí jeden ze dvou největších světových hráčů na poli průmyslových a startovacích baterií.

V roce 2002 se podařilo dohodnout výhradní zastoupení nově vzniklého koncernu, což přineslo v jeden okamžik spoustu pozitivních a pro další rozvoj zásadních prvků např. téměř stoprocentně plnou produktovou základnu, pokrývající všechny klientské požadavky a potřeby, technickou podporu, logisticko-dodavatelskou schopnost atd. Protože se již v tu dobu realizovaly poměrně vysoké obraty, padlo rozhodnutí přeměnit i právní formu podnikání z fyzické osoby na obchodní společnost s ručením omezeným. Tím vznikla IBG -International Battery Group. V následujících letech IBG dále zvyšovala podíly a obraty nejen v již tradičních oblastech trakcí a stanic, ale vstoupila i do segmentu baterií pro kolejová vozidla, a navíc byla založena dceřiná společnost IBG v Maďarsku. Rok 2008 byl pro IBG přelomový, protože se předefinovala její základní filosofie a poslání. Z původní obchodně servisně montážní firmy dodávající baterie s příslušenstvím se stal poskytovatel řešení v oblasti pohonné a záložní energie. Tímto momentem se velmi razantně rozšířilo jak produktové portfolio, tak spektrum služeb. Kromě baterií a nabíječů je IBG připravena dodávat a servisovat i stejnosměrné a střídavé systémy záložního napájení, DC/DC měniče, střídače, motorgenerátory a zároveň i technologie nabíjecích stanic. Výrazně se posílila i dodavatelská schopnost a stabilita IBG, protože ke všem dodavatelům nosných produktů byla zavedena jedna, v některých případech i dvě alternace. Konkrétně lze uvést v oblasti baterií nové dodavatele TAB a Sunlight, v ostatních oblastech např. Industrie Automation, IEB, Jovi Atlas, Gustav Klein, GE atd.

V současnosti pečuje ve skupině IBG o zákazníky cca 80 pracovníků, někteří i 24 hodin denně. Velký důraz je kladen na informační a komunikační procesy mezi IBG a klienty, jejich jednoduchost, hladkost a samozřejmě celkovou příjemnost a pocit jistoty ve vzájemném kontaktu. Velmi detailně jsou v reálném čase analyzovány a eventuelně nastavovány, či upravovány všechny interní procesy s cílem dosáhnout maximální produktivity a efektivity za současné minimalizace možné chybovosti. Toto vše podpoří nově zaváděný informační systém. S ohledem na zvýšení výkonnosti vnitřní logistiky a procesu montáže se plánuje stavba vlastní provozní budovy, projektované přesně dle požadavků a specifik naší činnosti.